Huis aankopen

Het kopen of verkopen van een woning is in een mensenleven veelal een grote financiële stap. Indien u overweegt een woning te kopen of te verkopen, is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met de notaris, ook als u een makelaar inschakelt. Het eigendom van een huis kan namelijk niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen. De notaris maakt de leveringsakte en de eventuele hypotheekakte en laat deze in zijn aanwezigheid ondertekenen. De notaris wikkelt ook het financiële deel van de transactie af. De verkoper krijgt de koopsom na aftrek van de aflossing van eventuele hypothecaire leningen als zeker is dat ook hij aan zijn verplichting om een onbelast huis te leveren heeft voldaan. Kortom, de notaris zorgt ervoor dat de hele transactie naar behoren verloopt.

TOP