Overlijden

Wij zijn als notariskantoor vaak expert alsmede vertrouwenspersoon voor de familie welke bij de afwikkeling voortvloeien na het overlijden van een dierbare. Na een overlijden dienen met betrekking tot het vermogen van de overledene een aantal zaken te gebeuren: het opstellen van een verklaring van erfrecht door de notaris; het doen van aangifte voor de belastingen (het recht van successie); het verdelen van de nalatenschap; etc.

De erfgenamen, of indien er een executeur-testamentair (de notaris) is, zullen hier zorg voor dragen. Bij overlijden krijgt u te maken met het erfrecht. De bezittingen en schulden van de overledene gaan over op de erfgenamen. In een testament kunt u zelf erfgenamen aanwijzen. Indien er geen testament is gemaakt wijst de wet de erfgenamen aan.

TOP