Samenwonen

Er zijn 3 soorten samenlevingsvormen in Nederland; het ongehuwde samenwonen, het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Voor ongehuwde samenwoners is er in de wet niets geregeld. Het is daarom van belang wanneer u gaat samenwonen het een en ander (notarieel) vast te leggen. Er ontstaat tussen samenwonenden niet automatisch een gemeenschap van goederen, de personen zijn immers geen erfgenaam van elkaar. De juridische overeenkomst bij een geregistreerd partnerschap is bijna gelijk aan die van een huwelijk, daarom is dit voor sommigen een goed alternatief voor het huwelijk. De notaris is de deskundige bij uitstek op dit gebied, laat u daarom goed voorlichten.

TOP