Ziekte en ouderdom

Als een persoon niet meer in staat is om zijn of haar financiële zaken te beheren neemt vaak de partner, of een van de kinderen het over. Men kan dit ook uit handen geven aan een derde. Ons notariskantoor kan dit voor haar cliënten regelen. De relevante instanties wordt verzocht de correspondentie en acceptgiro's te sturen naar ons kantoor. Wij regelen vervolgens de betalingen. Afhankelijk van de situatie wordt wekelijks of maandelijks een bedrag overgemaakt op de bankrekening van de cliënt of op de bankrekening van de instelling waar men op dat moment verblijft.

TOP