Bedrijfsbeëindiging

Er kan een situatie ontstaan waarin onvoldoende geld beschikbaar is om de eens door u opgerichte of gekochte B.V. zelfstandig door te laten gaan. U besluit om uw bedrijf te beëindigen.
Beëindiging van een bedrijf kan op twee manieren geschieden: door overdracht of door liquidatie.

Maar eerst dient er een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen te worden tot ontbinding van de vennootschap. Bij overdracht zet een ander de onderneming voort en bij liquidatie wordt de onderneming gestaakt en de inboedel
(maar vaak ook de grond en de gebouwen) verkocht.

Afhankelijk van de aanwezigheid van baten en of schulden zal een formele liquidatieprocedure moeten worden gevolgd, zoals het deponeren van het ontbindingsbesluit en de rekening en verantwoording. Ook kan uw persoonlijke situatie na de bedrijfsbeëindiging sterk veranderd zijn. Iedere manier van beëindiging heeft zo zijn eigen consequenties voor de belastingheffing.
Bij deze procedure(s) begeleiden wij u graag.

TOP