Bedrijfsopvolging

Een ondernemer die erover denkt zijn bedrijf over te dragen moet daar ruim van te voren mee beginnen. Vijf jaar is wel het minimum.
Vaak spelen financiële belangen een grote rol. Vooral in familiebedrijven is de overdracht meestal niet goed geregeld.
Er zijn geen zakelijke afspraken op papier gemaakt, waardoor spanningen en zelfs familiedrama’s bijna niet te voorkomen zijn.
Dit maakt de vaak toch al grote stap er voor de ondernemer niet eenvoudiger op.
Bij bedrijfsopvolging gaat het om een (geleidelijke) overgang van het bedrijf naar uw kind(eren) of een derde.

Voor bedrijfsopvolging kunt u regelingen treffen die al werken tijdens uw leven of gaan werken na uw overlijden.
Daarom is het wenselijk om tijdens uw leven al de bedrijfsopvolging te regelen, zodat na uw overlijden geen onduidelijkheden of ongewenste gevolgen kunnen ontstaan.

Bedrijfsopvolging is een zaak van specialisten. De notaris is zo’n specialist. In zowel het ondernemingsrecht als het erfrecht verdient het aanbeveling om de opvolgingsproblematiek met de notaris te bespreken. B&L Notarissen kunnen u als ondernemer adviseren en begeleiden bij het gehele traject.

TOP