Estate planning

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschap. Het is een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht en een, uit de Verenigde Staten overgewaaid, begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Stijgende beurskoersen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en een gunstig economisch klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op de omvang van de Nederlandse familievermogens. De druk van de erfbelasting die rust op de overgang van het te vererven vermogen is dan ook behoorlijk opgelopen. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen, fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen

Het is een onderdeel van 'financial planning'. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.
Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

TOP