Aanpassing erfdelen en erfbelasting

In het testament kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken en kan er een aanpassing plaatsvinden van erfdelen en erfbelasting. Dit kan bijvoorbeeld door aan de langstlevende echtgenoot een kleiner erfdeel toe te kennen. De echtgenoot heeft geen legitieme portie.
Om erfbelastingen te besparen kan men het erfdeel van de langstlevende kleiner of groter maken.

U zou het erfdeel van de langstlevende kunnen vergroten wanneer te verwachten is dat zijn of haar vrijstelling wat betreft de erfbelasting niet geheel zal worden benut. (Deze vrijstelling is afhankelijk van de contante waarde van de door de langstlevende echtgenoot verkregen pensioenrechten).

Bij grotere vermogens kunt u het erfdeel van de langstlevende verkleinen opdat over de totale nalatenschap (van beide ouders) per saldo minder erfbelasting verschuldigd is. Door verkleining van het erfdeel van de langstlevende worden de erfdelen van de kinderen groter.
Er ontstaan grotere vorderingen en de langstlevende moet meer rente vergoeden. Er ontstaan daardoor grotere schulden die in mindering op de nalatenschap van de langstlevende worden gebracht. Het gevolg is dat dit leidt tot een lagere heffing van erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende.

TOP