De vruchtgebruikvariant en de inkomstenbelasting

Hoe zit het met de vruchtgebruikvariant en de inkomstenbelasting?
Door de overdracht van het woonhuis aan de kinderen is het huis voor de ouders geen "eigen woning" meer.
Dit betekent dat de eigenwoningregeling (aftrek van de hypotheekrente in box 1 en toepassing van het eigenwoningforfait) niet meer wordt toegepast. De waarde van de hypotheekschuld en van het vruchtgebruik wordt meegeteld bij de bepaling van het vermogen van de ouders voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Voor de waardebepaling van het vruchtgebruik zijn regels gegeven.
Bij de kinderen telt de bloot eigendom eveneens mee in box 3.

Overigens is dit anders als de kinderen de bloot eigendom erven en de langstlevende partner het vruchtgebruik gelegateerd krijgt. Er is dan sprake van een fiscale tegemoetkoming door dit fiscaal gelijk te behandelen als de wettelijke verdeling. Dat maakt vruchtgebruik in de situatie van een vruchtgebruik testament veel interessanter.

TOP