Geld schenken op papier

Het is mogelijk geld te schenken op papier. Dit houdt in dat er geen contant geld aan te pas komt. Dit kan voorkomen als ouders geen contanten hebben (het vermogen zit bijvoorbeeld in het huis of in het bedrijf) of wanneer zij graag nog de beschikking willen houden over hun vermogen omdat zij hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen houden.

Zo'n schenking op papier gaat in de vorm van schuldigerkenning uit vrijgevigheid door de ouder(s) van een geldsom aan hun kind(eren) die eerst opeisbaar is bij overlijden van de schenker(s).

Omgekeerd verkrijgen de kinderen een niet opeisbare vordering op hun ouders. Bij overlijden van een van de ouders of bij overlijden van de laatste kan de 'schuld op papier' in mindering komen op het saldo van de nalatenschap. Door de schuldigerkenning over een reeks van jaren te spreiden (zie het hiervoor opgemerkte over het maken van een schenkingsprogramma) kunnen besparingen van te heffen erfbelastingen worden gerealiseerd. De fiscus beschouwt de schenking als reeël, maar er zijn een aantal spelregels waaraan u zich moet houden.

Regels die de fiscus stelt:

  1. de schuldigerkenning moet vast liggen in een notariële akte.
    Schuldigerkenningen bij onderhandse akte zijn niet rechtsgeldig en kunnen daardoor niet in mindering
    worden gebracht op de nalatenschap;
  2. er zal door de ouders over de schuld aan hun kinderen daadwerkelijk jaarlijks een rente van 6%
    moeten worden vergoed.
  3. de belastingdienst kan bewijs vragen of de rente ieder jaar betaald is.
  4. deze schenking op papier heeft ook gevolgen voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. U kunt het beste informeren naar de fiscale gevolgen op het moment dat u de papieren schenking in overweging neemt.
TOP