Het huis schenken

Het voordeel van de schenkingsvorm is dat de schenker aan de schenking een uitsluitingsclausule kan verbinden. Hij mag bepalen dat de eigendom van het huis alleen toebehoort aan de eigen kinderen, ook al zijn zij in algehele gemeenschap van goederen van voor 1 januari 2018 getrouwd of geregistreerd als partner.

De 'koude kant' (schoonzoon, schoondochter en verdere schoonfamilie) heeft ook het nakijken wat de waardestijging betreft.
Wordt een huis verkocht in plaats van geschonken en de koopsom in gedeelten kwijtgescholden,
dan kunnen aan de kwijtscheldingen uitsluitingsclausules worden verbonden.

De kinderen moeten schenkbelasting betalen over de waarde van het huis. Heffing van overdrachtsbelasting blijft achterwege, mits er maar schenkbelasting wordt betaald dat tenminste 6% van de waarde bedraagt.

 

 

TOP