Huwelijksvoorwaarden

Wie huwelijksvoorwaarden wil laten opstellen heeft een grote mate van vrijheid om te kiezen welk stelsel men wil.
In ieder geval wordt bij huwelijksvoorwaarden afgesproken dat men afwijkt van de regels van de wettelijke huwelijksgemeenschap, zoals die geldt vanaf 1 januari 2018.

Verrekenbedingen

Een zeer veel voorkomende vorm van huwelijksvoorwaarden is de uitsluiting van elke gemeenschap met de toevoeging van één of meer verrekenbedingen. Verrekenbedingen kunnen zowel periodiek als finaal zijn.
Onder een periodiek verrekenbeding wordt verstaan de afspraak tussen echtgenoten tot jaarlijkse verrekening van de gespaarde inkomsten, veelal uitsluitend de inkomsten uit arbeid. Als de verrekening niet periodiek maar slechts aan het eind van de rit (echtscheiding en/of overlijden) moet gebeuren, is sprake van een finaal verrekenbeding.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding worden niet de inkomsten, maar de vermogens van de echtgenoten verrekend. In geval van overlijden wordt dan meestal afgerekend alsof een algehele huwelijksgemeenschap had bestaan (zoals in Nederland gold voor 1 januari 2018).
Soms worden zowel een periodiek als een finaal verrekenbeding opgenomen.
(Hetgeen hiervoor is gezegd geldt ook voor partnerschapsvoorwaarden die door geregistreerde partners kunnen worden gemaakt.)

Willen echtgenoten een besparing van erfbelasting dan kunnen zij kiezen voor een finaal verrekenbeding waarbij wordt afgerekend alsof hun gezamenlijke vermogen ieder van hen voor de helft toekomt. Vanaf 1 januari 2018 is dit extra van belang.

TOP