Het levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte waarin u een aantal regelingen kunt laten opnemen voor het geval er tijdens uw leven wat gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen, bijv. tengevolge van een ongeval of een ziekte.

Een levenstestament werkt tijdens leven, in tegenstelling tot een gewoon testament, waarin u ondermeer regelt wat er na uw overlijden moet gebeuren (bijv. wat u aan iemand wilt vermaken, wie u tot erfgena(a)m(en) wilt aanwijzen, wie tot voogd en/of bewindvoerder en/of tot executeur wordt benoemd enz.).

Een levenstestament is geldig in de periode tot aan uw overlijden toe. De periode waarin u door ouderdom, dementie en of andere ongemakken bepaalde zaken niet mezelf kan regelen.

Maar ook als je ineens ziek wordt, een hartaanval krijgt of een hersenbloeding of een auto ongeluk krijgt is een levenstestament nuttig. Dit is dus niet alleen voor oudere mensen van belang.

Wat regelt een levenstestament nog meer?

Een levenstestament kan bestaan uit één of meer volmachten,  aangevuld met wensen en aanwijzingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot (medische) verzorging, in het bijzonder het behandelgebod, het behandelverbod, een euthanasieverklaring, een donorcodicil, het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische behandelingen, de aanwijzing van een mentor, of een bewindvoerder over uw vermogen, het opnemen van praktische zaken voor na uw overlijden (begrafenis of crematie)

Het is van belang voor uzelf om vast te laten leggen wat uw specifieke wensen en verzoeken zijn in de situatie dat u deze niet (meer) zelf naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen, die voor u zorgt, van belang om te weten wat uw gedachten/wensen zijn, bijv. voor uw partner, uw kinderen en naaste familie, maar ook voor zorgverleners.

Het levenstestament is essentieel als er besloten moet worden over de verkoop van uw huis, of bijv. het doen van schenkingen aan (klein)kinderen.
Omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was en dat u in staat was om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien; de notaris heeft zich daarvan immers moeten overtuigen.

Het origineel getekende levenstestament wordt door de notaris in de kluis bewaard en hij geeft daarvan een origineel gewaarmerkt afschrift uit aan de client. Bepaalde personen hebben het recht om tijdens uw leven het levenstestament te raadplegen, natuurlijk uzelf, maar ook uw gevolmachtigde(n), uw arts of een kantonrechter kan informatie uit een levenstestament nodig hebben, en natuurlijk ook de bewindvoerder, de mentor, de executeur en uw erfgenamen.

In het Centraal Levenstestamentenregister wordt geregistreerd dat iemand een levenstestament heeft laten opmaken; niemand krijgt inzage in het document, alleen notarissen hebben toegang tot dat Register, waardoor belanghebbenden te weten kunnen komen of iemand een levenstestament heeft laten opmaken en of deze niet herroepen is.

B&L Notarissen zijn u graag van dienst bij het maken van levenstestamenten.

TOP