Notariskosten en overige kosten

De koop van een huis brengt naast de koopsom ook extra kosten met zich mee. Zoals hiervoor al vermeld zijn in veel gevallen die kosten voor de koper (kosten koper). Soms neemt de verkoper ze voor zijn rekening (vrij op naam). Notariskosten Zie voor meer informatie elders op de site (Notariskosten).

TOP