Einde van de gezamelijke voogdij

Gezamenlijke voogdij eindigt:

  • zodra het kind meerderjarig wordt.
  • na het overlijden van een van de voogden of als een van hen uit de voogdij is ontslagen of ontzet. De overblijvende voogd oefent de voogdij daarna alleen uit.
  • door beëindiging van de gezamenlijke voogdij op verzoek van een of beide voogden.
  • door een rechterlijke beslissing waarbij het gezag over de minderjarige aan een ander wordt opgedragen.
  • door ontheffing of ontzetting uit de voogdij van (één van de) voogden.
TOP