Gezamelijk gezag na echtscheiding

Na echtscheiding (en na scheiding van tafel en bed) blijft het gezamenlijk gezag van de ouders - indien zij dit op het tijdstip van de echtscheiding hebben - voortbestaan. De ouders kunnen echter, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan de rechtbank verzoeken om het gezag over een kind (of meer kinderen) aan één van hen toe te kennen. De rechter wijst het verzoek alleen toe als dit in het belang van het kind is.
Indien de ouders met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, blijft het gezamenlijk gezag van de ouders na de beëindiging bestaan. Oefent een ouder tezamen met een niet-ouder met wie hij is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan van rechtswege het gezag uit over een kind dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geboren, dan blijft het gezag ook bestaan na de ontbinding van het huwelijk of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. In deze laatste gevallen kan het gezamenlijk gezag op verzoek van beiden of van een van hen door de rechtbank op grond van gewijzigde omstandigheden worden beëindigd.

TOP