Gezamelijke voogdij

Een persoon die met de voogdij is belast kan (mits hij geen rechtspersoon is) de rechter verzoeken om naast hem een ander, die een nauwe persoonlijke band met het kind heeft, tot voogd te benoemen. Het verzoek moet door de voogd en de ander gezamenlijk worden gedaan. Afwijzing van het verzoek vindt slechts plaats als er gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind worden verwaarloosd. Indien de rechter het verzoek inwilligt ontstaat gezamenlijke voogdij. De voogden hebben dan de plicht en het recht om zelf de minderjarige te verzorgen en op te voeden en zij zijn tijdens de voogdij jegens de minderjarige onderhoudsplichtig.
Tegelijk met het verzoek tot gezamenlijke voogdij kan een verzoek tot naamswijziging van het kind in de geslachtsnaam van een van de voogden worden gedaan.

TOP