Schenken

Heeft u iets te schenken of zal er u iets geschonken worden? Daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. Over de schenking zelf kunnen schenkingsrechten (belasting over een schenking) verschuldigd zijn. Voor deze belasting bestaan echter ook vrijstellingen. Het voordeel van de schenkingsvorm is dat de schenker aan de schenking een uitsluitingsclausule kan verbinden. Hij mag bepalen dat het eigendom van het huis alleen toebehoort aan de eigen kinderen, ook al zijn zij in algehele gemeenschap van goederen getrouwd.

Wordt een huis verkocht in plaats van geschonken en de koopsom in gedeelten kwijtgescholden, dan kunnen aan de kwijtscheldingen uitsluitingsclausules worden verbonden. Het huis en daarmee de te realiseren waardestijgingen behoren dan wel tot de huwelijksgemeenschap. De kinderen moeten wel schenkingsrecht betalen over de waarde van het huis. Heffing van overdrachtsbelasting blijft achterwege, mits er maar schenkingsrecht wordt betaald dat tenminste 6% van de waarde bedraagt

TOP