Overlijden

Na een overlijden dienen, met betrekking tot het vermogen van de overledene, een aantal zaken te gebeuren: het opstellen van een verklaring van erfrecht door de notaris; het doen van aangifte van erfbelasting; het verdelen van de nalatenschap; etc.

De erfgenamen zullen hier zorg voor dragen. Als er bij testament een executeur is aangewezen zal hij of zij de nalatenschap afwikkelen. Dat is vaak een notaris omdat de executeur hoofdelijk aansprakelijk is voor een onjuiste aangifte erfbelasting. De taken van de executeur kunnen uitgebreid worden in het testament waardoor hij of zij ook de nalatenschap kan verdelen en de onroerende zaken kan verkopen en leveren. Er is dan sprake van een afwikkelingsbewindvoerder.

TOP