Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule of privé clausule  kunt u laten opmaken als u niet wilt dat, na een echtscheiding de ex-echtgenoten van uw kinderen (of andere erfgenamen) recht hebben op de helft van de erfenis. U sluit hiermee de koude kant uit.

Deze clausule is ook na 1 januari 2018 nog van belang omdat de uitsluitingsclausule in de wet niet geldt voor huwelijken van voor 1 januari 2018 en omdat partners in hun huwelijksvoorwaarden of hun partnerschapsvoorwaarden kunnen bepalen dat schenkingen en erfenissen wel gezamenlijk zullen zijn. Sommige ouders willen dat echt niet.

De oplossing hiervoor is het opnemen van een uitsluitingsclausule of privé clausule in de schenkingsakte of in het testament.
Bijvoorbeeld: 'Hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan zullen niet vallen in enige (huwelijks)goederengemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden noch worden betrokken in een verrekening op grond van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract'.

 

TOP