Inboedel en dergelijke

Bij het einde van de samenwoning en met het oog op schuldeisers, is het van belang om vast te stellen wat van wie is. Bij een koelkast, magnetron of CD-speler is dat soms moeilijk. In beginsel is de eigenaar degene aan wie het goed is geleverd. Gewoonlijk is dit degene die het goed heeft betaald. Als niet duidelijk is wie eigenaar is, lijkt het redelijk om ieder voor de helft als eigenaar te beschouwen.

Een en ander maakt duidelijk dat enige administratie gewenst is, als men bijvoorbeeld bij 'scheiding' geen problemen wenst. Rekeningen en bankafschriften kunnen dan later goede diensten bewijzen.
Aan het samenlevingscontract kunnen lijsten worden gehecht waarop gespecificeerd is vermeld wat door ieder van beiden of gezamenlijk is aangebracht. Deze lijsten hebben een grote bewijskracht. Het is verstandig om daarnaast af te spreken wat geldt voor goederen waarvan dat niet kan worden vastgesteld wie dan de eigenaar is.

TOP