Verblijvingsbeding

Elders op de site werd al het een en ander opgemerkt over erfrecht en erfbelasting.
Zoals bleek, lopen partijen doorgaans in de eerste vijf jaar van hun samenwoning het risico (ten dele) in het hoogste tarief van het erfbelasting terecht te komen. Dat kan worden voorkomen door af te spreken dat gemeenschappelijke goederen (bijv. huis en inboedel) bij overlijden van een van beiden voor het geheel, zonder vergoeding, toevallen aan de langstlevende. Over deze verkrijging is dan geen erfbelasting verschuldigd. Men noemt een dergelijke regeling een 'verblijvingsbeding'. Als partijen langer dan vijf jaar samenwonen moet wel erfbelasting worden betaald over wat op grond van een verblijvingsbeding wordt verkregen.

TOP