Schenken

Heeft u iets te schenken of zal er u iets geschonken worden? Daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden.
Over de schenking kan schenkbelasting verschuldigd zijn. Voor deze belasting bestaan echter ook vrijstellingen.

Welbekend is natuurlijk de vrijstelling van 100.000 euro te besteden aan een eigen woning. Deze kent een leeftijdsgrens van 40 jaar voor de ontvanger (of zijn partner). Verder is er lastig overgangsrecht. Soms lijkt de schenking niet te kunnen maar is er toch een oplossing. B&L Notarissen kunnen u nader informeren.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Het verdient de voorkeur een schenkingsprogramma op te stellen. U kunt beter uw vermogen in fasen overhevelen. De schenk- en erfbelasting is een progressieve belasting. Daarom is het voordeliger een paar keer een kleiner bedrag te schenken dan één keer een groot bedrag.
  • Het is zinvol vermogensbestanddelen te schenken waarvan mag worden verwacht dat deze in waarde zullen stijgen.
  • Gezegd is al: 'Eens gegeven, blijft gegeven' tenzij er sprake is van een herroepelijke schenking.
  • U kunt een uitsluitingsclausule of juist een insluitingsclausule aan de schenking verbinden.

B&L Notarissen kunnen u een deskundig en goed schenkingsadvies geven.

TOP