Aangaan, wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden

Tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd of alsnog worden aangegaan. Aangezien het een overeenkomst betreft, is de medewerking van beide partijen nodig. Voor wijziging (opheffing) kan reden bestaan met het oog op de toekomstige heffing van erfbelasting maar ook om (meer) evenwichtige economische verhoudingen tussen de echtgenoten te creëren.

Van wettelijke gemeenschap naar huwelijkse voorwaarden betekent een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de gemeenschap. Bij de huwelijikse voorwaarden staande huwelijk hoort dan automatisch ook een verdeling. Betreffen de in verdeling te brengen vermogensbestanddelen registergoederen en/of aandelen op naam, dan is een notariële akte van verdeling nodig.

De goedkeuring van de rechtbank voor huwelijkse voorwaarden staande huwelijk is niet meer vereist. U kunt het rechtstreeks bij de notaris regelen. Dat maakt het een stuk goedkoper dan voorheen.

TOP