Checklist huwelijkse voorwaarden

De (kandidaat-)notaris is de deskundige bij uitstek op het gebied van de huwelijkse voorwaarden. Een notariële akte is wettelijk vereist. De inrichting van de overeenkomst hangt echter vooral af van de wensen van partijen.

In het overleg met de (kandidaat-)notaris zullen meestal de volgende vragen aan de orde komen:

  • In hoeverre willen partijen hun vermogen (aanbreng, schenkingen, erfenissen) delen?
  • Willen partijen hun (arbeids)inkomsten delen?
  • In welke verhouding nemen partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening?
  • Dient het belang van een onderneming (BV) bijzondere aandacht te hebben?
  • Wat moet er geregeld worden ten aanzien van het huis en de financiering daarvan?
  • Hoe wordt het huwelijk afgewikkeld bij een eventuele echtscheiding?
  • Wat zijn de gevolgen van het overlijden van één van beiden?
  • Heeft het aangaan van huwelijkse voorwaarden gevolgen op het gebied van het pensioen?
  • Waarop dient bij het afsluiten van levensverzekeringen en de betaling van de premie te worden gelet?
TOP