Gemeenschap van goederen

Bij het aangaan van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaat de wettelijke gemeenschap van goederen automatisch. Vanaf 1 januari 2018 betreft dit alleen het vermogen vanaf de huwelijksdatum en niet het eerdere vermogen van de huwelijkspartners of geregistreerde partners.Wat in de toekomst wordt verkregen wordt gemeenschappelijk. Dat geldt alleen niet voor schenkingen of erfenissen.

Voor mensen die voor 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden of partnerschapsvoorwaarden zijn aangegaan geldt het recht van voor 1 januari 2018. Als zij geen huwelijksvoorwaarden zijn aangegaan zal voor hen nog de algehele gemeenschap van goederen gelden. Dat betekent dat het het gehele vermogen van beide partners waarschijnlijk gemeenschappelijk bezit zijn.

Voor estate planning is gezamenlijk vermogen een aantrekkelijk stelsel. Waarom? Slechts het halve gemeenschapsvermogen vererft. Overlijdt de langst-levende dan kan nog een keer van tarieven en vrijstellingen gebruik worden gemaakt.

Gezamenlijk vermogen kan na het overlijden zodanig worden verdeeld, dat de vermogensbestanddelen waarvan een waardestijging mag worden verwacht aan de kinderen kunnen worden toebedeeld. In veel gevallen is dit de ouderlijke woning. Toedeling hiervan aan de kinderen kost geen overdrachtsbelasting! Wel moet op de gevolgen voor de inkomstenbelasting worden gelet.

Door middel van een testament kan de 'zeggenschap' over de woning worden geregeld. Bespreek dit met uw notaris.

TOP