Ziekte en ouderdom

Als een persoon, door ziekte en ouderdom, niet meer in staat is om zijn of haar financiële zaken te beheren neemt vaak de partner, of een van de kinderen het over.  Ook kunt u meerdere kinderen aanwijzen met de mogelijkheid elkaar een ondervolmacht te geven. Deze ondervolmachten kunnen ook al gegeven worden als u nog wilsbekwaam bent.

Vaak wil de volmachtgever dat er vermogen wordt overgeheveld als hij of zij over niet al te lange tijd waarschijnlijk naar een zorginstelling zal gaan. Het levenstestament geeft deze mogelijkheid.

Ook als er onderneming is worden er speciale zaken geregeld. Dit heet een ondernemersvolmacht. Er wordt rekening gehouden met de verschillende ondernemingsvormen.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

TOP