Samenwerken

Nadat u uw bedrijf heeft opgestart, kan het na verloop van tijd zo zijn dat u met anderen wilt gaan samenwerken. Bij samenwerking met andere personen of andere vennootschappen is het vanzelfsprekend dat de onderlinge verhoudingen duidelijk en helder moeten zijn voor alle partijen.

Samenwerking bestaat in diverse vormen:

  • fusie - de samenwerkende bedrijven integreren tot een nieuw bedrijf
  • joint venture - bedrijven gaan (op een bepaald gebied) een samenwerking aan, maar blijven onafhankelijk van elkaar bestaan
  • deelname - bedrijven nemen een belang in elkaar, of
  • overname - het ene bedrijf gaat op in het andere

Deze vormen worden doorgaans ingegeven door een sterkere marktpositie, meer continuïteit en de voordelen die schaalvergroting biedt.

Samenwerking heeft  fiscale en juridische consequenties. Om problemen of onduidelijkheden te voorkomen kunnen B&L Notarissen u van dienst zijn bij het vastleggen van de gemaakte afspraken, maar ook bij het adviseren omtrent de te maken afspraken.

TOP