Testament

Heeft u geen testament, dan regelt de wet in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene.
Iedereen, die zestien jaar of ouder is, kan een testament op laten maken.

Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen.

Een testament treedt pas in werking bij het overlijden van degene die het testament heeft op laten maken; de testateur.
Afgezien van enkele uitzonderingen worden testamenten gemaakt ten overstaan van een notaris.
B&L notarissen adviseren de cliënt (de testateur) of cliente (testatrice) daarbij over mogelijke bepalingen in zijn of haar testament. 

Een testament heeft pas rechtskracht als de testateur en de notaris het hebben ondertekend. Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden.

Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig. Het testament wordt namelijk door de notaris ingeschreven in een register en tot in het oneindige bewaard.

Soorten testament

Testamenten zijn er in alle soorten en maten. Het maakt een groot verschil of een alleenstaande zonder kinderen een goed doel tot erfgename wil benoemen of dat echtgenoten met kinderen elkaar beschermd willen achterlaten en daarbij een voogdijregeling willen treffen. Wij vertellen u alles over de mogelijkheden en de (fiscale) gevolgen.

Denk ook aan echtscheidingstestament waarbij wordt geregeld dat uw ex-partner niet via de gezamenlijke kinderen van u kan erven. Maar ook kan het van belang zijn dat de ex-partner geen zeggenschap krijgt over de erfenis van uw gezamenlijke minderjarige kind.

Er kan door ons bijna alles op maat voor u gemaakt worden. B&L notarissen heeft meerdere specialisten op dit gebied in dienst.

Testament en voogdij

U wilt er liever niet over nadenken maar voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk zich af te vragen wat er met de kinderen gebeurt als zij er allebei niet meer zijn. Bij gehuwden oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit.  Overlijdt één van hen, dan krijgt de ander automatisch het ouderlijk gezag. Als de ander vervolgens overlijdt (of beide ouders overlijden tegelijk), dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament zelf al een voogd hebben benoemd.

Door zo’n voogdbenoeming is de rol van de rechter uitgespeeld; de ouders hebben dwingend bepaald bij wie hun kinderen terechtkomen. Bij testament kunnen ook twee gezamenlijke voogden worden aangewezen.

Voogden kunnen ook aangewezen worden via het digitale gezagsregister.

Testament en uitsluitingsclausule

Veel mensen willen dat hun kinderen iets van hen erven. Zij willen echter niet dat na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen recht hebben op de helft van de erfenis. Dit kan gebeuren als de erfgenaam in algehele gemeenschap van goederen (zoals in Nederland gebruikelijk tot 1 januari 2018) was getrouwd of onder bepaalde huwelijkse voorwaarden. Dit kunt u voor komen door het opnemen van een uitsluitingsclausule in het testament.

Testament of codicil

Bepaalde legaten hoeft de erflater niet per se in een notarieel testament vast te leggen. Voor het vermaken van inboedel goederen, sieraden en kleren voldoet een codicil.

Een codicil is een handgeschreven (er mag geen getypte letter in staan), gedateerde en ondertekende verklaring. De, in een codicil vermaakte, goederen moeten nauwkeurig (stuk voor stuk) worden beschreven. Ook kan iemand in een codicil instructies geven voor zijn begrafenis of crematie.

Het voordeel van een codicil is dat de maker het snel kan wijzigen. Verscheur het oude en schrijf een nieuwe. Het nadeel is dat een codicil, in tegenstelling tot een notarieel testament, kan zoekraken of kan worden verdonkeremaand. Het advies is dan ook om het goed op te bergen of af te geven aan een vertrouwd iemand.

TOP