Onderneming starten

Wie een onderneming wil starten, kan kiezen voor de eenmanszaak, een maatschap of vennootschap onder firma.
De belasting die je dan over de winst betaalt wordt geheven in de Inkomstenbelasting. De ondernemer blijft vaak hoofdelijk aansprakelijk voor de ondernemersschulden.

Een andere mogelijkheid is om de onderneming in te brengen in de besloten vennootschap ( B.V.) of (veel minder vaak) de naamloze vennootschap (N.V.). Dat zijn aparte rechtspersonen die in eerste instantie als zodanig aansprakelijk zijn voor de ondernemingsschuld en die ook een eigen belastingheffing kennen via de Vennootschapsbelasting.
De laatste tijd zien we ook een opkomst van de coöperatie als ondernemingsvorm. Oprichting geschiedt altijd bij notariële akte.

De keuze wordt veelal ingegeven door fiscale motieven, maar de vragen op gebied van aansprakelijkheid en bedrijfsopvolging zijn minstens zo belangrijk. Op ons kantoor kunt u met al uw vragen terecht. Wij begeleiden graag de oprichting.
Ook de aandelenoverdracht, een overdracht van activa en passiva of een statutenwijziging zijn bij ons in goede handen.

Wel als rechtspersoon maar niet als onderneming aan te merken zijn de vereniging en de stichting. Veelal gaat het bij deze vormen om het behartigen van de belangen van de leden respectievelijk het algemeen nut (goed doel). Oprichting en statutenwijziging geschieden bij notariële akte.

B&L Notarissen neemt alle zorgen uit handen en begeleidt uw dossier met maximale kennis en aandacht.

B&L notarissen kan u niet begeleiden met de fiscale aspecten van het starten van een onderneming en adviseert u daarvoor een financieel- en fiscaal adviseur te raadplegen.

TOP